สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ

         เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ไม่ได้หวังผลกำไรบริหารงาน โดยคนพิการเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือด้านอาชีพแก่คนพิการทุก ประเภทความพิการทั่วประเทศไทยสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2552

ข่าวสารกิจกรรม

วีดีทัศน์ กิจกรรม